top of page

Lord of the Light Families

Public·56 students
Rgaljas Iperezz
Rgaljas Iperezz

Uvod U Poredbenu Lingvistiku


Download > https://blltly.com/2tlKBb

Budja, J. (2002). NOVA ETAPA U JEZIKOSLOVLJU (Ranko Matasović: Uvod u poredbenu lingvistiku). Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 28 (1), 375-380. Preuzeto s


Budja, Jurica. "NOVA ETAPA U JEZIKOSLOVLJU (Ranko Matasović: Uvod u poredbenu lingvistiku)." Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, vol. 28, br. 1, 2002, str. 375-380. Citirano 01.04.2023.


J. Budja, "NOVA ETAPA U JEZIKOSLOVLJU (Ranko Matasović: Uvod u poredbenu lingvistiku)", Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, vol.28, br. 1, str. 375-380, 2002. [Online]. Dostupno na: [Citirano: 01.04.2023.]


Matasović, Ranko, hrvatski jezikoslovac (Zagreb, 14. V. 1968). Opću lingvistiku i filozofiju diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirao (1992) te 1995. doktorirao tezom o rekonstrukciji teksta u indoeuropeistici. Poslijedoktorski studij i usavršavanje na Sveučilištu Wisconsin (Madison, SAD; 1997/98) i Sveučilištu u Bonnu (2002/03). Gost profesor na Sveučilištu u Leidenu (2008) i Georgia (Athens, SAD; 2011). Redoviti je profesor poredbene gramatike indoeuropskih jezika, keltistike i jezične tipologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te predstojnik Katedre za poredbenu indoeuropsku lingvistiku. Redoviti član HAZU od 2012. Osim značajnih radova iz indoeuropeistike (posebice keltistike i baltoslavistike) i jezične tipologije u znanstvenim publikacijama, te sustavne obradbe etimologije u Hrvatskom enciklopedijskom rječniku (2002), objavio je više knjiga: Harfa sa sjevera: iz irske književnosti (1995), Teorija rekonstrukcije teksta u indoeuropskoj lingvistici (A Theory of Textual Reconstruction in Indo-European Linguistics, 1996), Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika (1997), Kultura i književnost Hetita (2000), Uvod u poredbenu lingvistiku (2001), Rod u indoeuropskome (Gender in Indo-European, 2004), Kamen kraljeva: srednjovjekovne irske sage (2004), Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika (2008), Etimološki rječnik prakeltskoga (Etymological Dictionary of Proto-Celtic, 2009), Slavenska imenska tvorba riječi (Slavic Nominal Word-Formation, 2014), Lingvistička povijest Europe (2016). Objavio je i prijevode s irskoga, velškoga, hetitskoga, latinskoga i drugih jezika.


Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Ranko Matasović studirao je opću lingvistiku i filozofiju. Magistrirao je 1992., a doktorirao 1995. obranivši tezu o rekonstrukciji teksta u indoeuropeistici (mentor: prof. dr. Radoslav Katičić).


Od 1996. Matasović je predstojnik Katedre za poredbenu indoeuropsku lingvistiku na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu; 1996. je postao docentom, 2000. izvanrednim profesorom, a 2004. redovnim profesorom na Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Od 2009. je u trajnom zvanju. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Beču (1993.) i Oxfordu (1995.). Bio je stipendist Fulbrightove zaklade za poslijedoktorski studij na Sveučilištu države Wisconsin u Madisonu u SAD-u za 1997./1998., a koristio se i stipendijom Zaklade Alexander von Humboldt za 2002./2003. na Sveučilištu u Bonnu. U ljetnom semestru 2008. boravio je u Nizozemskoj kao gost Odsjeka za poredbenu lingvistiku Sveučilišta u Leidenu. Član je lingvističkoga društva The Philological Society (London) i međunarodnoga udruženja indoeuropeista Indogermanische Gesellschaft (Wiesbaden). Predsjednik je Odbora za etimologiju Hrvatske akademije i član Odbora za baltoslavistiku Međunarodnoga slavističkog kongresa. Od 2004. do 2009. sudjelovao je u projektu izrade indoeuropskoga etimološkog rječnika Sveučilišta u Leidenu.


Prof. Matasović je objavio niz knjiga, među kojima se ističu Kratka poredbeno-povijesna gramatika latinskoga jezika (Zagreb, 1997., 2. prošireno izdanje 2010.), Uvod u poredbenu lingvistiku (Zagreb, 2001.), Jezična raznolikost svijeta (Zagreb, 2005., 2. prošireno izdanje 2011.) te Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika (Zagreb, 2008.). Od inozemnih izdanj
https://en.rdmentor.com.br/group/mysite-231-group/discussion/a7fc9424-0a2a-4f38-85a0-86e08a70427a

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Students

bottom of page